Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
 

 
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Couperus, Louis. 'Babel'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Dickens, Charles. 'Helena'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'   Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'   Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'            

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'