Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
 

 
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'   Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'   Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'   Couperus, Louis. 'Psyche'        

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'