Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
 

 
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Dickens, Charles. 'Helena'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Couperus, Louis. 'Babel'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
Couperus, Louis. 'Noodlot'   Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'   Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'   Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'   Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'