Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
 

 
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Nelly'

 

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'