Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
 

 
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Harakles'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'