Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Louwerse, Pieter, 'Alles Zingt'
 

 
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Daum, Paul Adriaan, 'Hoe hij raad van Indië werd'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Winkler Prins, Jacob

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Louwerse, Pieter, 'Alles Zingt'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA

 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'
Daum, Paul Adriaan, 'Hoe hij raad van Indië werd'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'
Louwerse, Pieter, 'Alles Zingt'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Winkler Prins, Jacob
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'