Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
 

 
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Couperus, Louis. 'Babel'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'