Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
 

 
Couperus, Louis. 'Babel'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Dickens, Charles. 'Helena'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Multatuli. 'Minnebrieven'

 

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'