Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
 

 
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Couperus, Louis. 'Babel'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'   Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'                

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'