Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'
 

 
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'