Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
 

 
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Dickens, Charles. 'Helena'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

 

Couperus, Louis. 'Babel'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'