Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
 

 
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'   Couperus, Louis. 'Babel'   Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'   Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'        

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'