Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
 

 
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

London, Jack. 'Vůůr Adam's tijd'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson CrusoŽ'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Haan, Jacob IsraŽl de. 'Pijpelijntjes'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

LagerlŲf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse KoloniŽn'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit ItaliŽ'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orlťans'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson CrusoŽ'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit ItaliŽ'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob IsraŽl de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orlťans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
LagerlŲf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vůůr Adam's tijd'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse KoloniŽn'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'