Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
 

 
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

 

Multatuli. 'Minnebrieven'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'