Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
 

 
Couperus, Louis. 'Babel'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'   Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'                

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'