Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
 

 
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

 

Multatuli. 'Max Havelaar'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
Dickens, Charles. 'Helena'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'   Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'   Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'            

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'