Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
 

 
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Dickens, Charles. 'Helena'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

 

Dickens, Charles. 'Nelly'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'