Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
 

 
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Dickens, Charles. 'Helena'
Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Couperus, Louis. 'Babel'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'