Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 3'
 

 
Dickens, Charles. 'Helena'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Webster, Jean, 'Vadertje Langbeen'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 3'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Dickens, Charles. 'Nelly'

 

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Winkler Prins, Jacob
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Daum, Paul Adriaan, 'De Van der Linden's c.s.'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'

 

Louwerse, Pieter, 'Alles Zingt'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Cats, Jacob. 'Hofgedachten'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Daum, Paul Adriaan, 'Hoe hij raad van Indië werd'

 

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'   Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'   Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'   Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'        

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA

 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cats, Jacob. 'Hofgedachten'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'
Daum, Paul Adriaan, 'De Van der Linden's c.s.'
Daum, Paul Adriaan, 'Hoe hij raad van Indië werd'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 3'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'
Louwerse, Pieter, 'Alles Zingt'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Webster, Jean, 'Vadertje Langbeen'
Winkler Prins, Jacob
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'