Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
 

 
Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'                    

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'