Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
 

 
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Multatuli. 'Minnebrieven'

 

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

 

Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Couperus, Louis. 'Babel'

 

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'
Dickens, Charles. 'Helena'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'

 

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

 

 Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'